Όροι & Προϋποθέσεις: «Bday Success Celebration»

Το Cinobo στο πλαίσιο του εορτασμού για τον ένα χρόνο λειτουργίας προσφέρει σε συμμετέχοντες της προωθητικής ενέργειας Cinobo 1st Birthday Giveaway που δεν κέρδισαν στην εν λόγω κλήρωση, συνδρομή στην τιμή των 3,99 ευρώ ανά μήνα, για έξι (6) μήνες. Η προσφορά «Bday Success Celebration» απευθύνεται μόνο σε νέους χρήστες του Cinobo που έλαβαν το αντίστοιχο email της ενέργειας με τον μοναδικό κωδικό που τους αναλογεί. Η προσφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού ή αγοράς συνδρομής για πρώτη φορά.

Χρήσιμες πληροφορίες για την προσφορά
 • Διαβάστε τους Γενικούς Όρους Προσφορών και τους Ειδικούς Όρους Προσφοράς πριν την αξιοποιήσετε.
 • Η προσφορά απευθύνεται μόνο σε νέους χρήστες, δηλαδή συμμετέχοντες που δεν είχαν προηγουμένως πρόσβαση στο Cinobo και δεν έχουν εκμεταλλευτεί τη δωρεάν δοκιμή 14 ημερών, που έχουν λάβει το αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τη διεύθυνση [email protected] με τον μοναδικό κωδικό προσφοράς που τους αναλογεί.
 • Η προσφορά αυτή παρέχει σε νέους χρήστες συνδρομή στην τιμή των 3,99 ευρώ ανά μήνα για έξι (6) μήνες επιπλέον της δωρεάν δοκιμής των 14 ημερών.
 • Η προσφορά μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι και τις 30/04/2021 και ώρα 23:59.
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο κατά τη δημιουργία λογαριασμού στο cinobo.com ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση cinobo.com από Η/Υ και πατήστε στον σύνδεσμο ΕΓΓΡΑΦΗ στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας. 2. Πληκτρολογήστε το όνομά σας, το email σας και τον κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας και πατήστε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. 3. Στην σελίδα Check Out που θα εμφανιστεί πατήστε ΕΧΩ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, πληκτρολογήστε τον μοναδικό κωδικό που που λάβατε και πατήστε ΣΥΝΕΧΙΣΕ. 4. Ενεργοποιήστε τη συνδρομή σας εισαγάγοντας στοιχεία κάρτας. Δεν θα γίνει καμία απολύτως χρέωση της κάρτας σας κατά την περίοδο των 14 ημερών δωρεάν δοκιμής και διατηρείτε το δικαίωμα να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή.
 • Εάν δεν θέλετε να προχωρήσετε σε συνδρομή θα πρέπει να προβείτε σε ακύρωση της εγγραφής σας μία ημέρα πριν τη λήξη της δωρεάν περιόδου. Η πρώτη μηνιαία χρέωση στα 3.99€ θα πραγματοποιηθεί αυτόματα με το πέρας των 14 ημέρων της δωρεάν δοκιμής, εφόσον δεν έχετε ακυρώσει. Με το πέρας των έξι (6) μηνών και τη λήξη της προσφοράς η συνδρομή θα διαμορφωθεί στα 7,99€/ μήνα.
 • Μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διάρκεια της δωρεάν δοκιμής, της προσφοράς και της συνδρομής σας. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση! Εάν ακυρώσετε κατά τη διάρκεια της προσφοράς, χάνετε την προσφορά και διακόπτεται η συνδρομή σας.
 • Εξαργύρωση κωδικού δεν γίνεται μέσω της εξυπηρέτησης πελατών.
 • Δείτε εδώ τι σημαίνουν οι μηδενικές χρεώσεις που εμφανίζονται στη σελίδα του checkout.
 • Αφού εξαργυρώσετε τον κωδικό και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από Η/Υ μπορείτε να δείτε την ημερομηνία λήξης της προσφοράς και την ημερομηνία της πρώτης χρέωσης από το μενού «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ», στην καρτέλα «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ».
Γενικοί όροι προσφοράς
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας και τους παρόντες όρους, προτού αξιοποιήσετε την προσφορά. Κάθε επιμέρους προσφορά διέπεται από δικούς της όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, επομένως θα πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους Ειδικούς Όρους Προσφοράς που θα βρείτε παρακάτω.
 2. Όλες οι αναφορές στη λέξη «CINOBO» σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Προσφορών, στους εκάστοτε Ειδικούς Όρους Προσφοράς και στους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας, θα αφορούν τη «CINOBO ΙΚΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 28.
 3. Η CINOBO επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων του παρόντος θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο cinobo.com/campaigns/bdayoffer6months. Οφείλετε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας cinobo.com/campaigns/bdayoffer6months για τις εκάστοτε αλλαγές σε αυτούς τους όρους.
Οι Ειδικοί Όροι Προσφοράς (τελευταία τροποποίηση 7/4/2021)
 • Το Cinobo έχει δημιουργήσει την προσφορά με τίτλο «Bday Success Celebration » (εφεξής «Προσφορά»).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν φυσικά πρόσωπα που έλαβαν τον έγκυρο κωδικό προσφοράς και δεν είχαν ποτέ προηγουμένως συνδρομή στο Cinobo (εφεξής «Συμμετέχοντες»).
 • Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα cinobo.com/campaigns/bdayoffer6months καθ’ όλη τη διάρκεια της Προσφοράς.
 • Σκοπός των παρόντων Ειδικών Όρων Προσφοράς είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου στην Προσφορά. Η συμμετοχή στην Προσφορά προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών και Ειδικών Όρων Προσφοράς.
 • Η προσφορά αυτή παρέχει στους Συμμετέχοντες συνδρομή στην τιμή των 3,99 ευρώ ανά μήνα για έξι (6) μήνες, επιπλέον της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου των 14 ημερών, με την εξαργύρωση των μοναδικών κωδικών προσφοράς που θα λάβουν από το Cinobo.
 • Η προσφορά ισχύει από την 01/04/2021 μέχρι και τις 30/04/2021 23:59.
 • Ο κάθε κωδικός προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά από τον κάθε Συμμετέχοντα.
 • Σε περίπτωση που o κωδικός πάψει να είναι έγκυρος, η ευθύνη μετατοπίζεται στον παραλήπτη της, καθώς είναι ο μόνος που έχει λάβει τον κωδικό.
 • Ο κωδικός προσφοράς που έλαβε ο κάθε Συμμετέχοντας είναι μοναδικός, επομένως πρέπει ο Συμμετέχοντας-παραλήπτης να μη μοιραστεί τον κωδικό με κανένα άλλο πρόσωπο, προκειμένου να εγγυηθεί ότι θα είναι έγκυρος για χρήση από τον ίδιο.
 • Οι κωδικοί προσφοράς δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με χρηματικό ποσό.
 • Το Cinobo δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που αυτοί δεν κάνουν χρήση των κωδικών προσφοράς εντός των καθορισμένων με τους παρόντες όρους προθεσμιών ή σε περίπτωση που δεν μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού προσφοράς λόγω των περιορισμών βάσει των οποίων διατίθεται η προσφορά.
 • Η αδυναμία χρήσης του κάθε κωδικού προσφοράς λόγω προηγούμενης ενεργοποίησης του κωδικού δεν εγείρει καμία αξίωση εναντίον του Cinobo.
 • Μετά την εξαργύρωση δεν είναι δυνατή η ακύρωση της χρήσης του κωδικού προσφοράς, η επιστροφή χρημάτων ή η ανταλλαγή για άλλο κωδικό προσφοράς.
 • Ο κίνδυνος απώλειας μεταβιβάζονται στον παραλήπτη με την παράδοση του κωδικού σε αυτόν. To Cinobo δεν είναι υπεύθυνη για κωδικούς προσφοράς που έχουν τυχόν χαθεί ή χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά σας.
 • Κατά τη διάρκεια της συνδρομής στα πλαίσια της οποίας έχετε εξαργυρώσει την προσφορά, έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε τη συνδρομή σας στην υπηρεσία ανά πάσα στιγμή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εν λόγω διακοπή θα ενεργοποιηθεί με το πέρας της μηνιαίας περιόδου συνδρομής που διανύετε, και όχι μετά το πέρας της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Εφόσον ακυρωθεί η συνδρομή σας, ακυρώνεται ταυτόχρονα και η προσφορά και χάνετε πρόσβαση στην υπηρεσία εξ ολοκλήρου και στην προνομιακή έκπτωση που σας έδινε η προσφορά.
 • Δεν είναι δυνατή η παύση ισχύος της προσφοράς και η επανενεργοποίησή της. Η ισχύς της προσφοράς είναι συνεχής.
 • Εάν θελήσετε να εξαργυρώσετε άλλη προσφορά, η συγκεκριμένη προφορά ακυρώνεται.
 • Το Cinobo διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει και να ακυρώσει συνδρομές χρηστών που μπορεί να προβούν σε κατάχρηση ή εκμετάλλευση της προσφοράς.
 • Η ευθύνη του Cinobo περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή της προσφοράς για συνδρομή στην τιμή των 3,99 ευρώ ανά μήνα για έξι (6) μήνες επιπλέον των 14 ημερών της δωρεάν δοκιμής. Διευκρινίζεται ότι το Cinobo δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, μη κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών που συμμετέχουν στην Προσφορά δεν είναι δυνατή κάποια από τις παραπάνω παροχές του Προγράμματος.
 • Η συμμετοχή στην Προσφορά, και σε κάθε επιμέρους προσφορά, αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της Προσφοράς ή/και των επιμέρους προσφορών, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την Προσφορά.
 • Αναφορικά με την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση της Προσφοράς μπορείτε να ενημερωθείτε από το κείμενο ενημέρωσης, που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: cinobo.com/privacy-policy.
 • Οι παρόντες όροι δεν επηρεάζουν τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας.
 • Παράλληλα με τους παρόντες όρους ισχύουν και οι Γενικοί Όροι Χρήσης του Cinobo.