Όροι & Προϋποθέσεις: «Cinobo promo 50% off with Carrot Tards»

Γενικοί όροι προσφοράς
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας και τους παρόντες όρους, προτού αξιοποιήσετε την προσφορά. Κάθε επιμέρους προσφορά διέπεται από δικούς της όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, επομένως θα πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους Ειδικούς Όρους Προσφοράς που θα βρείτε παρακάτω.
 2. Όλες οι αναφορές στη λέξη «CINOBO» σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Προσφορών, στους εκάστοτε Ειδικούς Όρους Προσφοράς και στους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας, θα αφορούν τη «CINOBO ΙΚΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 28.
 3. Η CINOBO επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων του παρόντος θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο cinobo.com/campaigns/carrottards. Οφείλετε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας cinobo.com/campaigns/carrottards για τις εκάστοτε αλλαγές σε αυτούς τους όρους.
Χρήσιμες πληροφορίες για την προσφορά

Διαβάστε τους Γενικούς Όρους Προσφορών και τους Ειδικούς Όρους Προσφοράς πριν αξιοποιήσετε τον κωδικό προσφοράς.

Η προσφορά απευθύνεται μόνο σε νέους χρήστες, δηλαδή συμμετέχοντες που δεν είχαν προηγουμένως πρόσβαση στο Cinobo και δεν έχουν εκμεταλλευτεί τη δωρεάν δοκιμή 14 ημερών, οι οποίοι έχουν λάβει τον αντίστοιχο κωδικό προσφοράς.

Η προσφορά αυτή παρέχει σε νέους χρήστες 50% έκπτωση στον πρώτο μήνα συνδρομής.

Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59.

Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο κατά τη δημιουργία λογαριασμού στο cinobo.com. Συγκεκριμένα, η εξαργύρωση γίνεται στο δεύτερο βήμα της διαδικασίας εγγραφής  με τίτλο «Το πακέτο σου» / «Your offer» όπου εμφανίζεται η μπλε επιλογή «ΕΧΩ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»/ «I HAVE A PROMOCODE» .

Εξαργύρωση κωδικού δεν γίνεται μέσω της εξυπηρέτησης πελατών.

Δείτε εδώ πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον κωδικό προσφοράς.

Αφού εξαργυρώσετε τον κωδικό προσφοράς, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Αυτό συμβαίνει για να καταλάβει το σύστημα ότι είστε πραγματικός πελάτης και όχι κάποιο bot που εκτελεί ηλεκτρονική απάτη. Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα γίνει καμία απολύτως χρέωση της κάρτας σας κατά την περίοδο της δωρεάν δοκιμής των 14 ημερών. Η πρώτη μηνιαία χρέωση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα με τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών δωρεάν δοκιμής και θα είναι 50% μείον από την αρχική τιμή χρέωσης. Στην δεύτερη αυτόματη ανανέωση της συνδρομής, η τιμή χρέωσης θα είναι η κανονική τιμή χωρίς κάποια έκπτωση. Εάν δεν θέλετε να προχωρήσετε σε συνδρομή θα πρέπει να προβείτε σε ακύρωση της εγγραφής σας δύο ημέρες πριν τη λήξη της δωρεάν περιόδου που σας αναλογεί. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση! Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την ασφάλεια των στοιχείων της κάρτας σας. Μάθε περισσότερα εδώ.

Αφού εξαργυρώσετε τον κωδικό και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία λήξης της προσφοράς και την ημερομηνία της πρώτης χρέωσης από το μενού «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ», καθώς και στην καρτέλα «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ».

Προσοχή, η προσφορά ισχύει για τους πρώτους 40.000 συμμετέχοντες που θα κάνουν χρήση του κωδικού προσφοράς.

Οι Ειδικοί Όροι Προσφοράς (τελευταία τροποποίηση 17/12/2020)
 • Το Cinobo έχει δημιουργήσει την προσφορά με τίτλο «Cinobo promo 50% off with Carrot Tards» (εφεξής «Προσφορά»).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν φυσικά πρόσωπα που έλαβαν τον έγκυρο κωδικό προσφοράς από το κανάλι των “The Carrot Tards” στο Youtube, αλλά και από τα προφίλ τους στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα και δεν είχαν προηγουμένως συνδρομή στο Cinobo (εφεξής «Συμμετέχοντες»).
 • Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα cinobo.com/campaigns/carrottards καθ’ όλη τη διάρκεια της Προσφοράς.
 • Σκοπός των παρόντων Ειδικών Όρων Προσφοράς είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου στην Προσφορά. Η συμμετοχή στην Προσφορά προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών και Ειδικών Όρων Προσφοράς.
 • Η συμμετοχή στην Προσφορά, και σε κάθε επιμέρους προσφορά, αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της Προσφοράς ή/και των επιμέρους προσφορών, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την Προσφορά.
 • Αναφορικά με την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση της Προσφοράς μπορείτε να ενημερωθείτε από το κείμενο ενημέρωσης, που είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: cinobo.com/privacy-policy
 • Η προσφορά αυτή παρέχει στους Συμμετέχοντες 50% έκπτωση στον πρώτο μήνα της συνδρομής τους, έπειτα από την δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 14 ημερών, με την εξαργύρωση ενός κωδικού προσφοράς που παρέχεται μέσα από το κανάλι των “The Carrot Tards” στο Youtube, αλλά και από τα προφίλ τους στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα.
 • Η Προσφορά ισχύει από τις 17/12/2020 09:00 και έχει ημερομηνία λήξης 25/12/2020 23:59. Επομένως ο κωδικός προσφοράς μπορεί να εξαργυρωθεί έως τις 25/12/2020 23:59.
 • Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά από τον κάθε Συμμετέχοντα.
 • Ο κωδικός προσφοράς δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με χρηματικό ποσό.
 • Η Προσφορά δεν είναι μεταβιβάσιμη σε λογαριασμό τρίτου προσώπου.
 • Οι Συμμετέχοντες μπορούν να εξαργυρώσουν τον κωδικό μόνο κατά τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία, μέσω του cinobo.com. Εξαργύρωση του κωδικού δεν γίνεται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής χωρίς την προηγούμενη χρήση του κωδικού. Εξαργύρωση κωδικού δεν γίνεται μέσω της εξυπηρέτησης πελατών.
 • Το Cinobo δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που αυτοί δεν κάνουν χρήση των κωδικών προσφοράς εντός των καθορισμένων με τους παρόντες όρους προθεσμιών ή σε περίπτωση που δεν μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού προσφοράς λόγω των περιορισμών βάσει των οποίων διατίθεται η προσφορά.
 • Η διαθεσιμότητα της προσφοράς είναι εγγυημένη για τους πρώτους 40.000 συμμετέχοντες που θα κάνουν χρήση της προσφοράς. Η αδυναμία χρήσης του κωδικού προσφοράς λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων 40.000 κωδικών δεν εγείρει καμία αξίωση εναντίον του CINOBO.
 • Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν είναι δυνατή η ακύρωση της χρήσης του κωδικού προσφοράς, η επιστροφή χρημάτων ή η ανταλλαγή για άλλο κωδικό προσφοράς. Επίσης, δεν καλύπτονται περιπτώσεις στις οποίες ο Συμμετέχων έχει απωλέσει τον κωδικό προσφοράς.
 • Το Cinobo διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει και να ακυρώσει συνδρομές χρηστών που μπορεί να προβούν σε κατάχρηση ή εκμετάλλευση της προσφοράς.
 • Η ευθύνη του Cinobo περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή 50% έκπτωσης στον πρώτο μήνα συνδρομής, έπειτα από τις 14 ημέρες δωρεάν δοκιμής. Διευκρινίζεται ότι το Cinobo και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, μη κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών που συμμετέχουν στην Προσφορά δεν είναι δυνατή κάποια από τις παραπάνω παροχές του Προγράμματος.