Όροι και προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι Προσφορών
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας και τους Γενικούς Όρους Προσφορών, προτού αξιοποιήσετε την προσφορά. Κάθε επιμέρους προσφορά διέπεται από δικούς της όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, επομένως θα πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους Ειδικούς Όρους Προσφοράς που θα βρείτε παρακάτω.
2. Όλες οι αναφορές στη λέξη «Cinobo» σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Προσφορών, στους εκάστοτε Ειδικούς Όρους Προσφοράς και στους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας, θα αφορούν τη «CINOBO ΙΚΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Βαλτετσίου 39.
3. Το Cinobo επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων του παρόντος θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο www.cinobo.com/campaigns/cinobonights. Οφείλετε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας www.cinobo.com/campaigns/cinobonights για τις εκάστοτε αλλαγές σε αυτούς τους όρους.

Ελεύθερη πρόσβαση σε μια προβολή Cinobo Nights το μήνα

Χρήσιμες πληροφορίες για την προσφορά

1. Διαβάστε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Προσφορών και τους Ειδικούς Όρους Προσφοράς πριν τη συμμετοχή σας στην προσφορά με τίτλο «Ελεύθερη πρόσβαση σε μια προβολή Cinobo Nights το μήνα»

2. Οι Cinobo Nights είναι βραδιές ειδικών προβολών με ταινίες επιλεγμένες από την ομάδα του Cinobo, που φιλοξενούνται συγκεκριμένες ημέρες κάθε μήνα σε συνεργαζόμενους κινηματογράφους.

3. Η προσφορά αυτή παρέχει στους δικαιούχους το δικαίωμα για ελεύθερη πρόσβαση σε μια προβολή ταινίας στο πλαίσιο των Cinobo Nights κάθε ημερολογιακό μήνα και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η παρούσα προσφορά, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

4. Η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε ενεργούς συνδρομητές του Cinobo, δηλαδή σε χρήστες που έχουν ολοκληρώσει τη δωρεάν δοκιμή τους, διατηρούν ενεργή πληρωμένη συνδρομή και πρόσβαση στον κατάλογο των ταινιών του Cinobo και δεν έχουν προχωρήσει σε ακύρωση της συνδρομής τους. Εφόσον η κατάσταση ενός χρήστη καταστεί ενεργή (με την ολοκλήρωση της δωρεάν δοκιμής και με τη νέα αγορά συνδρομής) μετά την έναρξη της παρούσας προσφοράς, θα χρειαστούν 48 ώρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενημέρωση του συστήματος ως προς την νέα κατάσταση της συνδρομής του. Επομένως μπορεί να ζητήσει το QRcode που του δίνει ελεύθερη πρόσβαση σε μια προβολή Cinobo Nights 48 ώρες μετά την ανανέωση της συνδρομής του/ πληρωμής του.

5. Για να αξιοποιήσει ο κάθε χρήστης την προσφορά, θα πρέπει να επισκεφτεί τη σελίδα www.cinobo.com/cinobonights και να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην ειδική φόρμα. Ο χρήστης θα λάβει email από το [email protected] που τον ενημερώνει για την επιτυχία/ αποτυχία του αιτήματός του. Εάν πληροί τις προϋποθέσεις θα λάβει στη διεύθυνση email του έναν σύνδεσμο, που τον οδηγεί σε μια σελίδα με ένα QRcode που του αναλογεί για τον εκάστοτε ημερολογιακό μήνα. Το έγκυρο QRcode θα ανταλλαγεί στο ταμείο ενός συνεργαζόμενου κινηματογράφου με δωρεάν εισιτήριο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα κενών θέσεων κατά την προσέλευση του χρήστη στον κινηματογράφο. Για το λόγο αυτό συνιστάται στους χρήστες ή όσο το δυνατό πιο έγκαιρη άφιξη στο συνεργαζόμενο κινηματογράφο.

6. Το QRcode δεν αποτελεί εγγύηση για την είσοδο του χρήστη στην προβολή. Οι κάτοχοι των QRcode θα εξυπηρετούνται με την ίδια προτεραιότητα με το υπόλοιπο κοινό του συνεργαζόμενου κινηματογράφου και εισέρχονται στην προβολή κατά προτεραιότητα άφιξης. Σε περίπτωση άφιξης του χρήστη σε χρόνο που έχουν καλυφθεί όλες οι διαθέσιμες θέσεις της προβολής, ούτε ο συνεργαζόμενος κινηματογράφος, αλλά ούτε και το CINOBO υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη.

7. Το QRcode δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ταινία αλλά σε μια οποιαδήποτε προβολή των Cinobo Nights.

8. Το QRcode που θα λάβουν οι δικαιούχοι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο μέσα στον μήνα τον οποίο εκδόθηκε, μόνο στους συνεργαζόμενους κινηματογράφους και στις ειδικές Cinobo Nights προβολές που ανακοινώνονται εβδομαδιαία στο www.cinobo.com/cinobonights.

9. Ο δικαιούχος πρέπει να διατηρήσει πρόσβαση στο έγκυρο QRcode του σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και να μπορεί να το επιδείξει κατά την άφιξή του στον κινηματογράφο όπου θα το σαρώσει ο υπάλληλος στο ταμείο του κινηματογράφου και θα του δώσει το αντίστοιχο εισιτήριο για την προβολή.

10. Η αίτηση για την λήψη του έγκυρου QRcode – εισιτηρίου υποβάλλεται αποκλειστικά από τον χρήστη με τη συμπλήρωση της φόρμας στην ιστοσελίδα www.cinobo.com/cinobonights και δεν μπορεί να γίνει από την εξυπηρέτηση πελατών του CINOBO.

11. Η αποστολή των QRcodes γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο υπολογίζει αυτόματα τη συνδρομή των απαραίτητων προϋποθέσεων, ελέγχοντας τον λογαριασμό του χρήστη. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζει μήνυμα που ενημερώνει ανάλογα τον χρήστη.

Οι Ειδικοί Όροι Προσφοράς (τελευταία τροποποίηση 12/06/2020)

• Το Cinobo έχει δημιουργήσει την προσφορά με τίτλο «Ελεύθερη πρόσβαση σε μια προβολή Cinobo Nights το μήνα» (εφεξής «Προσφορά»).

• Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν ενεργή συνδρομή στο Cinobo, δεν βρίσκονται στην περίοδο της δωρεάν δοκιμής, έχουν ολοκληρώσει την τελευταία συναλλαγή για αγορά μηνιαίας συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ενεργή συμμετοχή τους στην Προσφορά και δεν έχουν εκμεταλλευτεί το δωρεάν εισιτήριο της Προσφοράς άλλη φορά μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα (εφεξής «Συμμετέχοντες»).

• Η προσφορά αυτή παρέχει στους Συμμετέχοντες το δικαίωμα να παρακολουθήσουν δωρεάν μια ταινία κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι τη λήξη διάρκειας της προσφοράς, που εντάσσεται στα πλαίσια των ειδικών προβολών CinoboNights, που ανακοινώνονται εβδομαδιαία στο cinobo.com/cinobonights

• Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.cinobo.com/campaigns/cinobonights καθ’ όλη τη διάρκεια της Προσφοράς.

• Σκοπός των παρόντων Ειδικών Όρων Προσφοράς είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στην Προσφορά. Η συμμετοχή στην Προσφορά προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών και Ειδικών Όρων Προσφοράς.

• Η συμμετοχή στην Προσφορά, και σε κάθε επιμέρους προσφορά, αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της Προσφοράς ή/και των επιμέρους προσφορών, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την Προσφορά.

• Αναφορικά με την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση της Προσφοράς μπορείτε να ενημερωθείτε από το σχετικό κείμενο, που είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://cinobo.com/privacy-policy/

• Η Προσφορά ισχύει από τις 12/06/2020 00.00 και θα λήξει όταν θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο www.cinobo.com/cinobonights. Επομένως, η έκδοση του QRcode μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον δεν έχει ανακοινωθεί η λήξη της Προσφοράς.

• Οι Συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν το QRcode – εισιτήριό τους αποκλειστικά από τον ιστότοπο www.cinobo.com/cinobonights συμπληρώνοντας τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

• Όροι χρήσης QR code:

1. Η εξαργύρωση του QRcode γίνεται με την επίδειξη και σάρωσή του, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.
2. Το QRcode μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για είσοδο σε προβολές των Cinobo Nights.
3. Το QRcode θα πρέπει να ανταλλαγεί με εισιτήριο εισόδου στο ταμείο του κινηματογράφου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει κράτηση.
4. Διαθεσιμότητα και αποστολή των QRcode δεν ισοδυναμεί με διαθεσιμότητα εισιτηρίων στον κινηματογράφο.
5. To QRcode αντιστοιχεί σε ένα εισιτήριο μόνο.
6. To QRcode δεν είναι μεταβιβάσιμο σε λογαριασμό τρίτου προσώπου.
7. To QRcode δεν μπορεί να ανταλλαγεί με οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
8. To QRcode ενός μηνός δεν μπορεί να ανταλλαγεί με QRcode άλλου ημερολογιακού μήνα από αυτού που εκδόθηκε.
9. Ο QR κωδικός είναι για μία μόνο χρήση και δεν μπορεί να επανεκδοθεί ή αντικατασταθεί.
10. Ο QR κωδικός πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός του ημερολογιακού μήνα στον οποίο έχει εκδοθεί.
11. Ο QR κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλη προσφορά του συνεργαζόμενου κινηματογράφου ή του Cinobo.

• Το Cinobo δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που αυτοί δεν κάνουν χρήση των εισιτηρίων εντός των καθορισμένων με τους παρόντες όρους προθεσμιών ή σε περίπτωση που δεν μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού προσφοράς λόγω των περιορισμών βάσει των οποίων διατίθεται η προσφορά.
• Η διαθεσιμότητα της προσφοράς είναι εγγυημένη για τους όλους τους Συμμετέχοντες, χωρίς όμως να είναι εγγυημένη η δυνατότητα εξαργύρωσης των QRcode στα Cinobo Nights. Η αδυναμία εξαργύρωσης των QRcode λόγω μη διαθεσιμότητας θέσεων στους συνεργαζόμενους κινηματογράφους δεν γεννά οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του Cinobo ή των συνεργαζόμενων κινηματογράφων.
• Το Cinobo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει την Προσφορά οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. To Cinobo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους κανόνες της προσέλευσης σε κινηματογράφους και της διαθεσιμότητας των δωρεάν εισιτηρίων στους συνδρομητές οποιαδήποτε στιγμή. Το Cinobo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον αριθμό των διαθέσιμων ταινιών και προβολών των Cinobo Nights από μήνα σε μήνα.
• Το Cinobo δεν εγγυάται τη συμμετοχή συγκεκριμένων κινηματογράφων και τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων ωρών προβολών και ταινιών. Η διαθεσιμότητα αυτών και η τροποποίηση αυτών είναι στην διακριτική ευχέρεια του Cinobo και των συνεργαζόμενων κινηματογράφων την εκάστοτε στιγμή.
• Αποδεχόμενος τους όρους και τις προϋποθέσεις ο Συμμετέχων δηλώνει ότι γνωρίζει πως μπορεί να χρησιμοποιήσει το QRcode που έλαβε από το Cinobo για μια μόνο προβολή Cinobo Nights κάθε ημερολογιακό μήνα. Η δημιουργία και αποστολή του QRcode δεν αντιστοιχεί με εισιτήριο εισόδου: Μόνο αφού εκδοθεί το QRcode και επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο ταμείο του συνεργαζόμενου κινηματογράφου την ημέρα της εκάστοτε CinoboNights προβολής ο χρήστης αποκτά το δικαίωμα εισόδου.
• Τo Cinobo και οι συνεργαζόμενοι κινηματογράφοι δεν φέρουν ευθύνη εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, εάν αλλάξει η ώρα προβολής ή ακυρωθεί η προβολή για οποιαδήποτε λόγο.
• Το Cinobo δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο Συμμετέχων μεταβεί σε μη συνεργαζόμενο κινηματογράφο ή σε μη προγραμματισμένη CinoboNights προβολή, λόγω ελλιπούς ενημέρωσής του ή παραπληροφόρησης.
• Τo Cinobo καταβάλει προσπάθεια ώστε να προσφέρει πρόσβαση σε ποικιλία ταινιών και συνεργαζόμενων κινηματογράφων πανελλαδικά, ωστόσο οι ώρες και οι τοποθεσίες μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Το Cinobo δεν φέρει ευθύνη εάν οι διαθέσιμες θέσεις στο συνεργαζόμενο κινηματογράφο έχουν εξαντληθεί κατά το χρόνο άφιξης του χρήστη και προτείνει ανεπιφύλακτα στους Συμμετέχοντες να ελέγχουν το πρόγραμμα προβολών στον ιστότοποcinobo.com/cinobonights, πριν επιλέξουν μια συγκεκριμένη προβολή, καθώς επίσης και να φροντίζουν για την έγκαιρη άφιξή τους στον συνεργαζόμενο κινηματογράφο, προκειμένου παραλάβουν το εισιτήριο εισόδου όσο το δυνατό νωρίτερα την ημέρα της προβολής.
• Το Cinobo δεν είναι άμεσα συμβεβλημένο με κανένα κινηματογράφο που φιλοξενεί τα CinoboNights. Όλες οι αναφορές σε συγκεκριμένους κινηματογράφους και ώρες προβολών δεν υπονοούν άμεση ή έμμεση σχέση μεταξύ των εταιριών.
• Κατά την προσέλευση στο συνεργαζόμενο κινηματογράφο κάθε χρήσης οφείλει να αποδέχεται τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας του συγκεκριμένου κινηματογράφου. To Cinobo δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν υπαίτια παραβίαση των κανόνων αυτών εκ μέρους των συμμετεχόντων.
• Κλεμμένα, χαμένα ή κατεστραμμένα QRcodes/ εισιτήρια δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Εάν ο Συμμετέχων δεν διαθέτει έγκυρο εισιτήριο, μπορεί να του ζητηθεί η αποχώρησή του από τον συνεργαζόμενο κινηματογράφο. Το Cinobo σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη εάν ο Συμμετέχων υποχρεωθεί να αποχωρήσει από την προβολή.
• Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν προτεραιότητα έναντι του υπόλοιπου κοινού του συνεργαζόμενου κινηματογράφου σε καμία προβολή.
• Το Cinobo δεν φέρει ευθύνη για αλλαγές στον προγραμματισμό του κινηματογράφου ή ακυρώσεις.
• Ισχύουν οι καταλληλόλητες των ταινιών. Το QRcode δεν δίνει ελεύθερη είσοδο σε άτομο ηλικίας που δεν καλύπτεται από την καταλληλότητα της ταινίας.
• Η ευθύνη του Cinobo περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή των εισιτηρίων και στην εξαργύρωση των εισιτηρίων από τους συνεργαζόμενους κινηματογράφους για μια προβολή στις εκδηλώσεις CinoboNights κάθε μήνα. Διευκρινίζεται ότι το Cinobo και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, μη κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών που συμμετέχουν στην Προσφορά δεν είναι δυνατή κάποια από τις παραπάνω παροχές του Προγράμματος.