Όροι & Προϋποθέσεις: «Διαγωνισμός για 2 ετήσιες συνδρομές Cinobo από το efood»

Γενικοί όροι προσφοράς
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας και τους παρόντες όρους, προτού αξιοποιήσετε την προσφορά. Κάθε επιμέρους προσφορά διέπεται από δικούς της όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, επομένως θα πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους Ειδικούς Όρους Προσφοράς που θα βρείτε παρακάτω.
 2. Όλες οι αναφορές στη λέξη «CINOBO» σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Προσφορών, στους εκάστοτε Ειδικούς Όρους Προσφοράς και στους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας, θα αφορούν τη «CINOBO ΙΚΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 28.
 3. Η CINOBO επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων του παρόντος θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο cinobo.com/campaigns/efoodcontest. Οφείλετε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας cinobo.com/campaigns/efoodcontest για τις εκάστοτε αλλαγές σε αυτούς τους όρους.
Χρήσιμες πληροφορίες για την προσφορά
 • Διαβάστε τους Γενικούς Όρους Προσφορών και τους Ειδικούς Όρους Προσφοράς πριν αξιοποιήσετε τον κωδικό προσφοράς.
 • Η προσφορά αυτή παρέχει σε δύο νικητές, συνδρομή στο Cinobo για ένα έτος, με την εξαργύρωση ενός κωδικού προσφοράς, ο οποίος μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, 23:59.
 • Η προσφορά απευθύνεται σε νέους και υπάρχοντες χρήστες. Όπου νέοι χρήστες, οι χρήστες που δεν έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν λογαριασμό στο Cinobo και δεν διατηρούν ενεργή συνδρομή. Όπου υπάρχοντες χρήστες, οι χρήστες που έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στο Cinobo στο παρελθόν και είτε διατηρούν είτε όχι ενεργή συνδρομή στο Cinobo.
 • Δείτε εδώ πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον κωδικό προσφοράς.
 • Σε περίπτωση που είστε νέος χρήστης ή διατηρείτε λογαριασμό στο Cinobo χωρίς να έχετε προσθέσει τα στοιχεία της κάρτας σας, αφού εξαργυρώσετε τον κωδικό προσφοράς, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε στοιχεία κάρτας. 
 • Εφόσον ενεργοποιηθεί η προσφορά, δεν θα γίνει καμία απολύτως χρέωση κατά την περίοδο της προσφοράς. Η πρώτη μηνιαία χρέωση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μετά τη λήξη της περιόδου προσφοράς.
 • Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την ασφάλεια των στοιχείων της κάρτας σας. Μάθε περισσότερα εδώ.
 • Εάν είστε νέος χρήστης, η ενεργοποίηση της συνδρομής σας, θα πραγματοποιηθεί μετά την περίοδο της δωρεάν δοκιμής 14 ημερών, από την ημέρα εγγραφής σας στην υπηρεσία, ενώ αν έχετε ήδη κάνει χρήση της περιόδου δωρεάν δοκιμής 14 ημερών, η ενεργοποίηση της συνδρομής σας θα πραγματοποιηθεί άμεσα.
 • Αφού εξαργυρώσετε τον κωδικό και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία λήξης της προσφοράς και την ημερομηνία της πρώτης χρέωσης από το μενού «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ», καθώς και στην καρτέλα «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ».
Χρήσιμες πληροφορίες για την προσφορά
 • Κατά τη διάρκεια της προσφοράς στα πλαίσια της οποίας έχετε εξαργυρώσει – ενεργοποιήσει τον κωδικό, έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε τη συνδρομή σας στην υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εν λόγω διακοπή θα ενεργοποιηθεί με το πέρας της μηνιαίας περιόδου συνδρομής που διανύετε, δηλαδή αμέσως μετά την επόμενη ανανέωση της συνδρομής σας, και όχι μετά το πέρας της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς. Εφόσον ακυρωθεί η συνδρομή σας, ακυρώνεται ταυτόχρονα και η Προσφορά και χάνετε πρόσβαση στην υπηρεσία εξ ολοκλήρου. Επαναφορά της συνδρομής σε ισχύ, καθώς και της Προσφοράς μπορεί να γίνει μόνο κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος διακοπής της συνδρομής έως και πριν τη λήξη της συνδρομής (πριν ολοκληρωθεί, δηλαδή, η διαδικασία διακοπής της συνδρομής και αποκλεισθεί η πρόσβασή σας στον κατάλογο του CINOBO). Στην περίπτωση αυτή και εντός της παραπάνω προθεσμίας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών, με οποιονδήποτε από τους τρόπους που θα δείτε εδώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακοπής της συνδρομής σας και τη λήξη αυτής δεν είναι πλέον δυνατή η επαναφορά της συνδρομής σας και της ισχύος της Προσφοράς.

 • Δεν είναι δυνατή η παύση ισχύος της Προσφοράς και η επανενεργοποίησή της. Η ισχύς της Προσφοράς είναι συνεχής.
 • Δεν είναι δυνατή η Διακοπή της συνδρομής που είναι ενεργής ή η χρήση Δωροκάρτας για την εφαρμογή άλλων Δωροκαρτών. Για συνδυασμούς με άλλες προσφορές, ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί.
Οι Ειδικοί Όροι Προσφοράς (τελευταία τροποποίηση 23/12/2020)
 • Το Cinobo έχει δημιουργήσει την προσφορά με τίτλο «Διαγωνισμός για 2 ετήσιες συνδρομές Cinobo από το efood.» (εφεξής «Προσφορά»).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν φυσικά πρόσωπα που έλαβαν τον έγκυρο κωδικό προσφοράς από το efood (εφεξής «Συμμετέχοντες»).
 • Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα cinobo.com/campaigns/efoodcontest καθ’ όλη τη διάρκεια της Προσφοράς.
 • Σκοπός των παρόντων Ειδικών Όρων Προσφοράς είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου στην Προσφορά. Η συμμετοχή στην Προσφορά προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών και Ειδικών Όρων Προσφοράς.
 • • Η συμμετοχή στην Προσφορά, και σε κάθε επιμέρους προσφορά, αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της Προσφοράς ή/και των επιμέρους προσφορών, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την Προσφορά.
 • Αναφορικά με την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση της Προσφοράς μπορείτε να ενημερωθείτε από το κείμενο ενημέρωσης, που είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://cinobo.com/privacy-policy/
 • Η προσφορά αυτή παρέχει στους Συμμετέχοντες 1 χρόνο δωρεάν συνδρομή στο Cinobo, για την ακρίβεια παρέχει 100% έκπτωση για τους πρώτους 12 μήνες συνδρομής, έπειτα από την δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 14 ημερών, με την εξαργύρωση ενός κωδικού προσφοράς που θα σταλεί σε 2 νικητές που θα αναδείξει το efood μετά από τη διεξαγωγή διαγωνισμού.
 • Η Προσφορά ισχύει από τις 31/12/2020 09:00 και έχει ημερομηνία λήξης 31/03/2021 23:59. Επομένως ο κωδικός προσφοράς μπορεί να εξαργυρωθεί έως τις 31/03/2021 23:59.
 • Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά από τον κάθε Συμμετέχοντα.
 • Ο κωδικός προσφοράς δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με χρηματικό ποσό.
 • Η Προσφορά δεν είναι μεταβιβάσιμη σε λογαριασμό τρίτου προσώπου.
 • Οι Συμμετέχοντες μπορούν να εξαργυρώσουν τον κωδικό είτε κατά τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία, μέσω του cinobo.com, είτε κατά την επιστροφή στην υπηρεσία. Για τους χρήστες που διατηρούν ήδη ενεργή συνδρομή στο Cinobo, η εξαργύρωση του κωδικού γίνεται μέσω της εξυπηρέτησης πελατών.
 • Το Cinobo δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που αυτοί δεν κάνουν χρήση των κωδικών προσφοράς εντός των καθορισμένων με τους παρόντες όρους προθεσμιών ή σε περίπτωση που δεν μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού προσφοράς λόγω των περιορισμών βάσει των οποίων διατίθεται η προσφορά.
 • Η διαθεσιμότητα της προσφοράς είναι εγγυημένη για τους 2 συμμετέχοντες που θα κάνουν χρήση της προσφοράς.
 • Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν είναι δυνατή η ακύρωση της χρήσης του κωδικού προσφοράς, η επιστροφή χρημάτων ή η ανταλλαγή για άλλο κωδικό προσφοράς. Επίσης, δεν καλύπτονται περιπτώσεις στις οποίες ο Συμμετέχων έχει απωλέσει τον κωδικό προσφοράς.
 • Το Cinobo διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει και να ακυρώσει συνδρομές χρηστών που μπορεί να προβούν σε κατάχρηση ή εκμετάλλευση της προσφοράς.
 • Η ευθύνη του Cinobo περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή 100% έκπτωσης στους 12 πρώτους μήνες συνδρομής, έπειτα από τις 14 ημέρες δωρεάν δοκιμής. Διευκρινίζεται ότι το Cinobo και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, μη κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών που συμμετέχουν στην Προσφορά δεν είναι δυνατή κάποια από τις παραπάνω παροχές του Προγράμματος.