Όροι & Προϋποθέσεις: «Human Rights Day 2020 with Swiss Embassy»

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Ελβετική Πρεσβεία στην Ελλάδα προσφέρει σε συνεργασία με το Cinobo την ταινία “Τα Χελιδόνια της Καμπούλ” (“Swallows of Kabul”) δωρεάν στους πρώτους 1000 θεατές που θα αξιοποιήσουν την προσφορά.

Γενικοί όροι προσφοράς
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας και τους παρόντες όρους, προτού αξιοποιήσετε την προσφορά. Κάθε επιμέρους προσφορά διέπεται από δικούς της όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, επομένως θα πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους Ειδικούς Όρους Προσφοράς που θα βρείτε παρακάτω.
 2. Όλες οι αναφορές στη λέξη «CINOBO» σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Προσφορών, στους εκάστοτε Ειδικούς Όρους Προσφοράς και στους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας, θα αφορούν τη «CINOBO ΙΚΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Τζαβέλλα αρ. 28.
 3. Η CINOBO επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων του παρόντος θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο cinobo.com/campaigns/humanrightsday2020. Οφείλετε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας cinobo.com/campaigns/humanrightsday2020 για τις εκάστοτε αλλαγές σε αυτούς τους όρους.
Χρήσιμες πληροφορίες για την προσφορά

Η προσφορά απευθύνεται σε χρήστες που έχουν λάβει τον έγκυρο κωδικό προσφοράς και δεν έχουν ενεργή συνδρομή στο Cinobo, δηλαδή συμμετέχοντες που κατά την αξιοποίηση της προσφοράς δεν έχουν πρόσβαση στο Cinobo.

Η προσφορά αυτή παρέχει στους χρήστες, δωρεάν πρόσβαση στην ταινία «Τα Χελιδόνια της Καμπούλ» από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 23:59. Ο κωδικός που θα λάβουν οι προσκεκλημένοι μπορεί να εξαργυρωθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Ο κωδικός έχει δημιουργηθεί από το Cinobo για την Ελβετική Πρεσβεία στην Ελλάδα, και ισχύει για τις πρώτες 1000 εξαργυρώσεις μόνο. Δηλαδή η προσφορά ισχύει για τους πρώτους 1.000 συμμετέχοντες που θα εξαργυρώσουν τον κωδικό.

Το Cinobo δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση κάλυψης του αριθμού των εξαργυρώσεων.

Ο κωδικός μπορεί να εξαργυρωθεί είτε κατά τη δημιουργία λογαριασμού, είτε με τη χρήση υπάρχοντος λογαριασμού.

Εξαργύρωση προσφοράς
Εξαργύρωση κωδικού δεν γίνεται μέσω της εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: Εξαργύρωση κατά τη δημιουργία νέου λογαριασμού:
Οι χρήστες θα πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο cinobo.com αποκλειστικά από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και να πατήσουν στον σύνδεσμο ΕΓΓΡΑΦΗ στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Στην επόμενη οθόνη οι χρήστες θα πρέπει να συμπληρώσουν το όνομά τους, τη διεύθυνση email τους και τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμούν. Μετά την καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων, στο δεύτερο βήμα της διαδικασίας οι χρήστες θα πρέπει να πατήσουν στην επιλογή «ΕΧΩ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» στο μπλε κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τον κωδικό και να πατήσουν ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ. Έπειτα, οι χρήστες θα πρέπει να πατήσουν ΣΥΝΕΧΙΣΕ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην ταινία «Τα Χελιδόνια της Καμπούλ».

Εναλλακτικά, οι χρήστες μπορούν να πατήσουν στο κουμπί «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» στη συνδρομή “Swallows of Kabul”. Στην επόμενη οθόνη θα πρέπει να πατήσουν στον σύνδεσμο με τα μπλε γράμματα «ΕΧΩ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», να καταχωρήσουν τον κωδικό στο παράθυρο που θα ανοίξει και να πατήσουν ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ. Έπειτα, οι χρήστες θα πρέπει να πατήσουν στο κουμπί ΣΥΝΕΧΙΣΕ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να έχουν πρόσβαση στην ταινία «Τα Χελιδόνια της Καμπούλ».

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: Εξαργύρωση κατά τη σύνδεση σε υπάρχων λογαριασμό (χωρίς ενεργή συνδρομή).
Οι χρήστες θα πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο cinobo.com αποκλειστικά από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και να πατήσουν στον σύνδεσμο ΣΥΝΔΕΣΗ στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Στην επόμενη οθόνη οι χρήστες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη διεύθυνση email τους και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιούσαν για να συνδεθούν στο Cinobo. Στην επόμενη οθόνη, οι χρήστες θα πρέπει να πατήσουν στην επιλογή «ΕΧΩ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» στο μπλε κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τον κωδικό και να πατήσουν στο κουμπί ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ. Έπειτα, οι χρήστες θα πρέπει να πατήσουν στο κουμπί ΣΥΝΕΧΙΣΕ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να έχουν πρόσβαση στην ταινία «Τα Χελιδόνια της Καμπούλ».

Εναλλακτικά, οι χρήστες μπορούν να πατήσουν στο κουμπί «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» για τη συνδρομή “Swallows of Kabul”. Στην επόμενη οθόνη θα πρέπει να πατήσουν στον σύνδεσμο με τα μπλε γράμματα «ΕΧΩ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», να καταχωρήσουν τον κωδικό στο παράθυρο που θα ανοίξει και να πατήσουν ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ. Έπειτα, οι χρήστες θα πρέπει να πατήσουν στο κουμπί ΣΥΝΕΧΙΣΕ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να έχουν πρόσβαση στην ταινία «Τα Χελιδόνια της Καμπούλ».

Οι Ειδικοί Όροι Προσφοράς (τελευταία τροποποίηση 07/12/2020)
 • Το Cinobo έχει δημιουργήσει την προσφορά με τίτλο «Human Rights 2020 Day with Swiss Embassy» (εφεξής «Προσφορά»).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν φυσικά πρόσωπα που έλαβαν τον έγκυρο κωδικό προσφοράς από το την Ελβετική Πρεσβεία στην Ελλάδα και δεν έχουν στο παρόν ενεργή συνδρομή στο Cinobo (εφεξής «Συμμετέχοντες»).
 • Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα cinobo.com/campaigns/humanrightsday2020 καθ’ όλη τη διάρκεια της Προσφοράς.
 • Σκοπός των παρόντων Ειδικών Όρων Προσφοράς είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στην Προσφορά. Η συμμετοχή στην Προσφορά προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών και Ειδικών Όρων Προσφοράς.
 • Η συμμετοχή στην Προσφορά, και σε κάθε επιμέρους προσφορά, αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της Προσφοράς ή/και των επιμέρους προσφορών, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την Προσφορά.
 • Αναφορικά με την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση της Προσφοράς μπορείτε να ενημερωθείτε από το κείμενο ενημέρωσης, που είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: cinobo.com/privacy-policy
 • Η προσφορά αυτή παρέχει στους Συμμετέχοντες δωρεάν πρόσβαση στην ταινία «Τα Χελιδόνια της Καμπούλ», από τις 10/12/2020 έως τις 13/12/2020 με την εξαργύρωση ενός κωδικού προσφοράς που παρέχεται στους συμμετέχοντες από την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα.
 • Η Προσφορά ισχύει από την Πέμπτη 10/12/2020 10:00 και έχει ημερομηνία λήξης την Κυριακή 13/12/2020 23:59. Επομένως ο κωδικός προσφοράς μπορεί να εξαργυρωθεί στο ίδιο διάστημα.
 • Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά από τον κάθε Συμμετέχοντα.
 • Ο κωδικός προσφοράς δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με χρηματικό ποσό.
 • Η Προσφορά δεν είναι μεταβιβάσιμη σε λογαριασμό τρίτου προσώπου.
 • Εξαργύρωση κωδικού δεν γίνεται μέσω της εξυπηρέτησης πελατών.
 • Το Cinobo δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που αυτοί δεν κάνουν χρήση των κωδικών προσφοράς εντός των καθορισμένων με τους παρόντες όρους προθεσμιών ή σε περίπτωση που δεν μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού προσφοράς λόγω των περιορισμών βάσει των οποίων διατίθεται η προσφορά.
 • Η διαθεσιμότητα της προσφοράς είναι εγγυημένη για τους πρώτους 1.000 συμμετέχοντες που θα κάνουν χρήση της προσφοράς. Η αδυναμία χρήσης του κωδικού προσφοράς λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων 1.000 κωδικών δεν εγείρει καμία αξίωση εναντίον του CINOBO.
 • Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν είναι δυνατή η ακύρωση της χρήσης του κωδικού προσφοράς, η επιστροφή χρημάτων ή η ανταλλαγή για άλλο κωδικό προσφοράς. Επίσης, δεν καλύπτονται περιπτώσεις στις οποίες ο Συμμετέχων έχει απωλέσει τον κωδικό προσφοράς.
 • Το Cinobo διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει και να ακυρώσει συνδρομές χρηστών που μπορεί να προβούν σε κατάχρηση ή εκμετάλλευση της προσφοράς.
 • Η ευθύνη του Cinobo περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην δωρεάν διάθεση της ταινίας «Τα Χελιδόνια της Καμπούλ».

Διευκρινίζεται ότι το Cinobo και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, μη κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών που συμμετέχουν στην Προσφορά δεν είναι δυνατή κάποια από τις παραπάνω παροχές του Προγράμματος.