Όροι και προϋποθέσεις: Cinobo promo with Pepper 96.6
Χρήσιμες πληροφορίες για την προσφορά

Διαβάστε τους Γενικούς Όρους Προσφορών και τους Ειδικούς Όρους Προσφοράς πριν αξιοποιήσετε τον κωδικό προσφοράς.

Η προσφορά απευθύνεται σε νέους και υπάρχοντες χρήστες, δηλαδή συμμετέχοντες που είτε διατηρούν ενεργή συνδρομή στο Cinobo, είτε συμμετέχοντες που είχαν ενεργή συνδρομή στο Cinobo στο παρελθόν και πλέον όχι, είτε συμμετέχοντες που δεν έχουν ενεργή συνδρομή στο Cinobo και θα ενεργοποιήσουν συνδρομή αξιοποιώντας τον κωδικό προσφοράς.

Η προσφορά αυτή παρέχει στους χρήστες δώρο δύο μήνες συνδρομής, επιπλέον της δωρεάν δοκιμής των 14 ημερών για τους νέους χρήστες.

Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να εξαργυρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και ώρα 23:59.

Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να εξαργυρωθεί είτε κατά τη δημιουργία λογαριασμού στο Cinobo για πρώτη φορά. Είτε κατά την επιστροφή στην υπηρεσία, εάν ο χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό στο παρελθόν και δεν διαθέτει ενεργή συνδρομή τη στιγμή που θα ενεργοποιήσει τον κωδικό. Είτε κατά τη διάρκεια ενεργής συνδρομής στο Cinobo, εάν ο χρήστης έχει ενεργό λογαριασμό και ενεργή συνδρομή Cinobo.

Εξαργύρωση κωδικού μπορεί να γίνει μέσω της εξυπηρέτησης πελατών για τους χρήστες που διατηρούν ενεργή συνδρομή ή λογαριασμό στο Cinobo.

Δείτε εδώ πως μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον κωδικό προσφοράς.

Αφού εξαργυρώσετε τον κωδικό προσφοράς, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Αυτό συμβαίνει για να καταλάβει το σύστημα ότι είστε πραγματικός πελάτης και όχι κάποιο bot που εκτελεί ηλεκτρονική απάτη. Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα γίνει καμία απολύτως χρέωση της κάρτας σας κατά την περίοδο προσφοράς. Η πρώτη μηνιαία χρέωση στα 7.99€ θα πραγματοποιηθεί αυτόματα με τη λήξη της προσφοράς σας. Εάν δεν θέλετε να προχωρήσετε σε συνδρομή θα πρέπει να προβείτε σε ακύρωση της εγγραφής σας δύο ημέρες πριν τη λήξη της δωρεάν περιόδου που σας αναλογεί. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση! Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την ασφάλεια των στοιχείων της κάρτας σας. Μάθε περισσότερα εδώ.

Αφού εξαργυρώσετε τον κωδικό και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας μπορείτε να δείτε την ημερομηνία λήξης της προσφοράς και την ημερομηνία της πρώτης χρέωσης από το μενού «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ», καθώς και στην καρτέλα «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΟΥ».

Προσοχή, η προσφορά ισχύει για τους 20 συμμετέχοντες-νικητές του διαγωνισμού που θα λάβουν τους κωδικούς προσφοράς.

Οι Ειδικοί Όροι Προσφοράς (τελευταία τροποποίηση 29/10/2020)

• Το Cinobo έχει δημιουργήσει την προσφορά με τίτλο «Pepper x Cinobo» (εφεξής «Προσφορά»).

• Δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά έχουν φυσικά πρόσωπα που έλαβαν τον έγκυρο κωδικό προσφοράς, ως νικητές των διαγωνισμών που θα τρέξει ο ραδιοφωνικός σταθμός Pepper 96,6 (εφεξής «Συμμετέχοντες»).

• Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.cinobo.com/campaigns καθ’ όλη τη διάρκεια της Προσφοράς.

• Σκοπός των παρόντων Ειδικών Όρων Προσφοράς είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στην Προσφορά. Η συμμετοχή στην Προσφορά προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών και Ειδικών Όρων Προσφοράς.

• Η συμμετοχή στην Προσφορά, και σε κάθε επιμέρους προσφορά, αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της Προσφοράς ή/και των επιμέρους προσφορών, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την Προσφορά.

• Αναφορικά με την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση της Προσφοράς μπορείτε να ενημερωθείτε από το κείμενο ενημέρωσης, που είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://cinobo.com/privacy-policy/

• Η προσφορά αυτή παρέχει στους Συμμετέχοντες δύο μήνες δωρεάν συνδρομής επιπλέον της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου των 14 ημερών (για τους νέους χρήστες), με την εξαργύρωση ενός κωδικού προσφοράς που θα λάβουν οι νικητές του διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί από τον σταθμό Pepper 96,6 από τις 29/10/2020 έως τις 06/11/2020.

• Η Προσφορά ισχύει από τις 29/10/2020 20:00 και έχει ημερομηνία λήξης 30/11/2020 23:59. Επομένως ο κωδικός προσφοράς μπορεί να εξαργυρωθεί έως τις 30/11/2020 23:59.

• Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά από τον κάθε Συμμετέχοντα.

• Ο κωδικός προσφοράς δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με χρηματικό ποσό.

• Η Προσφορά δεν είναι μεταβιβάσιμη σε λογαριασμό τρίτου προσώπου.

• Το Cinobo δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που αυτοί δεν κάνουν χρήση των κωδικών προσφοράς εντός των καθορισμένων με τους παρόντες όρους προθεσμιών ή σε περίπτωση που δεν μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού προσφοράς λόγω των περιορισμών βάσει των οποίων διατίθεται η προσφορά.

• Η διαθεσιμότητα της προσφοράς είναι εγγυημένη για τους 20 νικητές που θα λάβουν τον κωδικό προσφοράς.

• Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν είναι δυνατή η ακύρωση της χρήσης του κωδικού προσφοράς, η επιστροφή χρημάτων ή η ανταλλαγή για άλλο κωδικό προσφοράς. Επίσης, δεν καλύπτονται περιπτώσεις στις οποίες ο Συμμετέχων έχει απωλέσει τον κωδικό προσφοράς.

• Το Cinobo διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει και να ακυρώσει συνδρομές χρηστών που μπορεί να προβούν σε κατάχρηση ή εκμετάλλευση της προσφοράς.

• Η ευθύνη του Cinobo περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή της δωρεάν συνδρομής για 2 μήνες (επιπλέον των 14 ημερών της δωρεάν δοκιμής για τους νέους χρήστες). Διευκρινίζεται ότι το Cinobo και οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, μη κανονική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών που συμμετέχουν στην Προσφορά δεν είναι δυνατή κάποια από τις παραπάνω παροχές του Προγράμματος.