Μπορώ να δω ταινίες στο Cinobo από οποιονδήποτε φυλλομετρητή (browser);

Επισκέψου το cinobo.com από τον ηλεκτρονικό σου υπολογιστή, χρησιμοποιώντας τους παρακάτω φυλλομετρητές (browsers): Chrome, Firefox και Edge από Windows υπολογιστή ή Chrome, Firefox και Safari από Mac. Εάν υπάρχουν προβλήματα κατά τη σύνδεσή σου, βεβαιώσου ότι έχεις την πιο πρόσφατη έκδοση του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείς.