Πώς ενημερώνω το Cinobo στις συσκευές μου;

Το Cinobo συνεχώς βελτιώνεται και δημιουργεί νέες βελτιωμένες εκδόσεις των εφαρμογών του! Όταν βγαίνει μια νέα έκδοση της εφαρμογής, η παλιότερη παύει να υποστηρίζεται. Εάν αντιμετωπίζεις οποιαδήποτε θέμα, βεβαιώσου ότι έχεις την τελευταία, πιο ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής για να εξασφαλίσεις τη βέλτιστη λειτουργία του Cinobo. Για να ενημερώσεις την εφαρμογή του Cinobo στη συσκευή σου, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα: