Πώς μπορώ να αποσυνδεθώ από μια συγκεκριμένη συσκευή;

Για να κάνεις αποσύνδεση:

– από ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπες στο μενού ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, και πάτα την καρτέλα ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ.
– από smartphone ή tablet, πάτα στο Ρυθμίσεις  και έπειτα στο Αποσύνδεση.
– από την LG Smart τηλεόρασή σου, μπες στο Μενού και πάτα Αποσύνδεση.
– από την Android Smart τηλεόρασή σου, μπες στο Μενού, Ρυθμίσεις και πάτα Αποσύνδεση.