Σε πόσες συσκευές μπορώ να βλέπω Cinobo την ίδια στιγμή;

Η μηνιαία συνδρομή του Cinobo σου δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 5 συσκευές και τη δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής σε 2 από αυτές.