Σε πόσες συσκευές μπορώ να χρησιμποιήσω το Cinobo ταυτόχρονα;

Η μηναία συνδρομή του Cinobo σου δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 5 συσκευές και τη δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής σε 2 από αυτές.