Λένα Πλάτωνος

«λπ» ή αλλιώς το ντοκιμαντέρ που άξιζε στη Λένα Πλάτωνος

Το ντοκιμαντέρ για τη μοναδική για τα εγχώρια καλλιτεχνικά δεδομένα και καταλυτικά επιδραστική σε διαδοχικές γενιές μουσικών, Λένα Πλάτωνος, στριμάρει στο Cinobo κι εμείς θυμόμαστε μερικά από όσα είχαν γραφτεί γι’ αυτό.