Πεϊμάν Μοααντί

Η ηλεκτρισμένη καταγγελία και η καταιγιστική δράση του «6.5 Εκτός Ελέγχου»

Παίρνοντας αποστάσεις από τα δράματα που συνήθως έρχονται στη χώρα μας από το Ιράν, μια δυναμική αστυνομική ιστορία καταφέρνει να πάρει ουσιαστικά στοιχεία από αντίστοιχες αμερικανικές και να τα προσαρμόσει στην τοπική κοινωνία.